Inicio arrow Ellinika
Ellenika | Imprimir |

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία:

Ρου Hourdaki

UNESCO. Σχετικά σχολεία. Ο εθνικός συντονιστής για την Ελλάδα.

 

Σας ευχαριστεί για τη μετάφραση:

Μαρία Mητρον. Πρόεδρος  της Ελληνικής κοινότητας  της Βαρκελώνης,


Javier Gómez, Ponteareas. Ευχαριστώ.

 

Μάθημα ένα. –  Υποδοχή στα Ελληνικά. /0/.

Μάθημα. Ένας. Καλώς ήρθατε. Γλώσσα. /1.0/.

 

Γεια σου,  φίλε. Τι κάνεις; Καλά, ευχαριστω. /1/.

Γεια σου / Καλημερα. Φίλος. Πώς. Εσείς. Είναι. Καλά. Ευχαριστίες. /1.1/

 Άσχημα. Λυπάμαι.. /1.2/.

 

Πως σε λένε; Με λένε λουλούδι. Ένα όμορφο όνομα. /3/.

Ποιό.  Όνομα . Εγώ . Λουλούδι. Ωραίο .  /1.3/.

Πιέντρα.  Ελπίδα.  Λούθ. Όνειρο. Δικαίωμα. Αξία .   /1.4/.

 

Παρακαλώ, πού είναι μια όμορφο μέρος; Πηγαίνε στο νερό. Αντίο.  /5/.

Παρακαλώ. Όπου. Τόπος. Πηγαίνω. Νερό.  Αντίο. / 1.5/.

Ενδιαφέρων. Ειδικός. Καθαρός Φυσικός. Γη. . /1.6/.

 

Εδώ είναι το νερό; Ναι, εδώ το νερό. Εισάγετε/7/.

Εδώ. Ναι. Έρχομαι . Μέσα  .     /1.7/.

Αέρας. Φωτιά. Όχι. Φεύγω .  Έξω. Πόρτα.   Ανοίγω . Κλείνω. /1.8/.

 

 

Μάθημα δίο. - Αγορά και πώληση. /0/.

Δύο. Αγορά. Και. Πώληση. /2.0/.

 

Τι θέλετε; Θέλω  ψωμί. Δεν έχω. Εδώ έχετε. / 1/.

  Θέλω. Ψωμί. Έχω.    /2.1/.

φρούτα. Γεύμα. Ποτό. /2.2/.

 

Πόσο είναι; Με δώστε τρία νομίσματα. / 3/.

Πόσο; Δίνω. Τρία. Νόμισμα. /2.3/.

Τέσσερα. Πέντε. . Χαρτί.  Εμπόριο. /2.4/.

 

Δεν μ´αρέσει  το μολύβι. Έχετε ένα μπλε μολύβι; / 5/.

 Αρέσω .   Αυτό. Μολύβι. Μπλε. /2.5/.

Βιβλίο. Κιβώτιο. Κίτρινο. Πράσινο.  Κόκκινο. /2.6/.

 

Είναι πολύς. Σας δίνω δύο νομίσματα. Είναι πολύ λίγα. / 7/.

πολύ. Λίγο. /2.7/.

Αλλάζω.     Τσάντα. Έξι. Επτά. Οκτώ. Εννέα. /2.8/.

 

 

Μάθημα τρία. – Παρουσιάζω την οικογένειά μου σε σας. / 0/.

παρουσιάζω. Οικογένεια. /3.0/.

 

Πόσων χρουώυ είσαι; Είμαι δέκα χρουώυ. / 1/.

ηλικία. Δέκα. Έτη. /3.1/.

Μέτρο. Ένδεκα. Δώδεκα. Δεκατρία. Δεκατέσσερα. /3.2/.

 

Ποιος είναι ο παππούς σας; Είναι ο άνθρωπος που έχει τις λευκές τρίχες. / 3/.

ποιοι. Παππούς. Αυτός. Ανθρωπος. Ασπρος. Τρίχα. /3.3/.

Μητέρα. Πατέρας. Γυναίκα. Μαύρος. Ρούχο. Παπούτσια. Σημαία. /3.4/.

 

Πόσα εγγόνια έχει; Είμαστε δεκαπέντε παιδιά. / 5/.

εγγόνι. Εμείς. Δεκαπέντε. Παιδί. /3.5/.

Γιος. Νέος. Δέκα έξι. Δεκαεπτά. Δεκαοχτώ. Δεκαεννέα. Χρώμα. /3.6/.

 

Πιο είναι το επάγγελμα της αδελφής σας; Είναι γιατρός. /7/.

Επάγγελμα. Αδελφή. Γιατρός. /3.7/.

Ξάδελφος. Φοιτητής. Καθηγητής. Εργαζόμενος. Αγρότης. Καλλιτέχνης. Αστυνομία. /3.8/.

 

 

Μάθημα τέσσερα. - Παίξτε μαξί. / 0/.

παιχνίδι. Με. /4.0/.

 

Τι θέλεις να κάνεις; Μ´αρέσει το άθλημα και επίσης να ακούσω μουσική.

κάνετε. Αθλημα. Επίσης. Ακούστε. Μουσική. /4.1/.

Ξέρτε. Χρώμα. Κολυμπήστε. τρέξτε. διαβάστε. γράψτε. Ύπνος. Σφαίρα. Ποδήλατο. /4.2/.

 

Πότε θα είναι το παιχνίδι; Αύριο το βράδυ. / 3/.

πότε. Θα είναι. Αύριο. βράδυ. /4.3/.

Γεγονός. Συνεδρίαση. Διαμαρτυρία. Συμφωνία. Θέατρο. Σήμερα. Πρωί. Νύχτα. /4.4/.

 

Τι ώρα θα είναι; Θα είναι στις έξι  και είκοσι. / 5/.

χρόνος. Ώρα. Είκοσι. λεπτά.  /4.5/.

Εικοσιπέντε. Τριάντα. Σαράντα. Πενήντα. Μισό. Ένα τέταρτο. Πάντα. Ποτέ. /4.6/.

 

Υπάρχουν θέσεις; Υπάρχουν μερικές ελεύθερες καρέκλες. / 7/.

μερικοί. Ελεύθερος. Καρέκλα. /4.7/.

αγρός. Διαδρομή. Τραπέζι. Κανένας. Όλοι. Μηχανή. Αυτοκίνητο. Ηλεκτρικός. /4.8/.

 


Μάθημα πέντε. – Λέτε την ιστορία σας./0/.

Λέτε. Ιστορία. /5.0/.

 

Ακούστε αυτή την ιστορία.  Έγινε πριν πέντε χιλιάδες χρόυια. / 1/.

Χίλια. Πριν.  παρελθόν. / 5,1/.

Χθες. Εξήντα. Εβδομήντα. Ογδόντα. Ενενήντα. Εκατό. Μήνας. Εβδομάδα. /5.2/.

 

Ένα λιοντάρι και ένα άλογο ήταν στο δάσος. Κυνήγησαν μαζί. / 3/.

λιοντάρι. Αλογο. στο. Δάσος. Κυνήγι. Μαζί. /5,3/.

Σκυλί. Γάτα. Αγελάδα. Πουλί. Ψάρι. Βασιλιάς. Σπίτι. Παραλία. Σχολείο. /5.4/.

 

Τι συνέβη μετά; Το λιοντάρι διαίρεσε το θήραμα σε δύο μέρη. .  //.

Κατόπιν. Διαιρέστε. Θήραμα. Μέρος. /5.5.

πριν. Μπροστά. Πίσω. κάλυμμα.  Κάτω. Κοντά. Μακριά. Ζώο. Φυτό. Πράγμα. /5.6/.

 

Τελικά, το λιοντάρι ειπε: Ένα μέρος είναι για μένα, και το άλλο επίσης. /7/.

Τελικά. τέλος. Για. Αλλος. /5.7/.

εμφανίζεται. Εξαφανίζεται. Να ανησυχήστε. Όπλο. Χώρα. Πλούσιος. Φτωχός. Πόλεμος. Ειρήνη. /5.8/.

 

 

Μάθημα έξι. –  Λέτε την άποψή σας. /0/.

 

Τι σκεφτέσαι για το άλογο;  Ήταν πολύ καλό. / 1/.

σκεφτείτε. Περίπου. καλός.  /6.1/.

αγάπη. Πολιτική. Θρησκεία. Φύλο. Ζωή. Θάνατος. Χρήσιμος. Απαραίτητος. Σημαντικός. /6. 2/.

 

Συμφωνίς;  Όχι. Γιατί; Επειδή ήταν ανόητο. / 3/.

συμφωνούν. Γιατί. Επειδή. Ανόητος. /6.3/.

 Έξυπνος. Αλληλεγγύη. Εύκολος. Δύσκολος. Κανονικός. Φόβος. Επιστήμη. Αληθινός. Ψέμα. /6.4/.

 

Τι σημαίνει αυτή η λέξη; Δεν έπρεπε να πάει με το λιοντάρι. / 5/.

σημαίνουν. σημασία. Λέξη. Να πρέπει. /6.5/.

Ίσος. Διαφορετικός. Πιο. Λιγότερος. Ασχημος. . Χαμόγελο. Υπομονή. /6.6/.

 

Δεν καταλαβαίνω. Μπορείς να το επαναλάβις; Η δύναμη δεν σημαίνει δικαιοσύνη.

καταλαβαίνουν. Μπορείτε; Επαναλάβετε. Δύναμη. Δικαιοσύνη. /6.7/.

βοήθεια. Ακολουθεί. Παρατηρεί. Σεβασμός. Τύχη. Αξίζει. Προσπαθήστε. Μαθαίνει. Νόμος. Ψηφοφορία. /6.8/.

 

 
< Anterior